О часопису

Часопис Живи језици објављује радове из области глотодидактике, лингвистике и примењене лингвистике, филологије и студија културе, као и библиографије, хронике и приказе научне, стручне, уџбеничке и приручне литературе. Часопис је отвореног приступа, а прилози пролазе кроз процес двоструке анонимне рецензије.

Тренутни број

Год. 43 Бр. 1 (2023)
					View Год. 43 Бр. 1 (2023)
Објављено: 2023-12-31

Пуно издање

Погледај све бројеве